E-P:n Minkinrehu Oy on suomalainen ja pääosin asiakkaiden omistama osakeyhtiö, joka valmistaa ja toimittaa korkealaatuista ja turvallista turkiseläinrehua sekä harjoittaa esiseos-ja raaka-ainekauppaa ja välitystä turkiseläintuotantoa varten. Toiminta täyttää viranomais- ja asiakasvaatimukset.

Kaiken toiminnan tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa sekä yritykselle että asiakkaalle. E-P:n Minkinrehu Oy on laajentanut toimintaansa vuoden 2008 alussa ostamalla Uudessakaarlepyyssä toimivan Monäs Feedin osake-enemmistön. Yhdistymisen kautta voimme monipuolistaa toimintaamme tarhaajan parhaaksi.

Toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen- periaatteen mukaisesti. Yrityksen tavoitteena on edistää koko tuotantoketjun ympäristövaikutuksen vähentämistä. Olemme toimineet turkisten jatkojalostuksessa (Panfur 2000, projektit ja hanketoiminta) taataksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuloksen.

E-P:n Minkinrehu Oy on rakentanut käyttöönsä toimintajärjestelmän jonka menettelyt kattavat jatkuvan parantamisen prosessit sekä menettelyt, joilla varmistetaan lainsäädännön sekä sidosryhmien vaatimusten ja odotusten täyttyminen. Henkilökunta ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon yrityksen toiminta-ajatuksen, vision, arvojen ja toimintapolitiikan toteutumisen.

Kuljetukset ovat merkittävä osa E-P:n Minkinrehu Oy:n toimintaa. Raaka-aineita toimitetaan tehtaalle aina Jäämereltä saakka. Sopimusautoilijat jakavat valmista tuorerehua tarhoille.

Parhaat tulokset saadaan aikaan yhdistämällä tarhaajan kokemus, ammattitaito, korkealaatuinen rehu, hyvät tarhaolosuhteet ja jatkojalostus.  Tässä ketjussa E-P:n Minkinrehu Oy haluaa olla menestyksellä mukana.

E-P:n Minkinrehu Oy:n henkilökunta ja hallinto

Toimitusjohtaja Lasse Paavola

Hallitus